CoiVinhHang.Net
Trần Văn Nhựt

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trần văn Nhựt
 • TÊN THÁNH: Phêrô
 • NGÀY NĂM SINH: 17 tháng 12 năm 1935
 • NƠI SINH: Sài Gòn
 • NGÀY MẤT: 6 tháng 1 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 80 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Fairhaven Memorial park & Mortuary
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  1948-1953: Học sinh các trường Lasn Taberd, Đồng Nai, và Trung Học Huỳnh Khương Ninh Đa Kao Sài Gòn.
  1953: Tình nguyện thi tuyển, nhập học Khóa 10 Trần Bình Trọng, Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.
  1954: Ra trường với cấp bậc Thiếu Úy Đại Đội Phó Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 68 Việt Nam
  1955: Chỉ Huy đơn vị Tiểu Đoàn 1 Bộ Binh Hải Quân, tham gia chiến dịch Đinh Tiên Hoàng do Đại Tá Dương Văn Đức làm CHT
  – 26 tháng 10 thăng Trung Úy Đặc Cách tại mặt trận.
  – Đại Đội Trưởng Đại Đội 1 kiêm Tiểu Đoàn phó Tiểu Đoàn 1 Bộ Binh Hải Quân.
  1956: Du học khóa Không Yễm tại Okinawa Japan.
  1958-1959: Du học lớp Căn bản Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến tại Quantico, Virginia Hoa Kỳ.
  1960: Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 thay thế Đại Úy Lê Nguyên Khang.
  1961: Du Học khóa Chỉ Huy Tham Mưu TQLC Hoa Kỳ.
  1962: TĐT Tiểu Đoàn 1 TQLC thay thế Đại Úy Nguyễn Bá Liên
  1963: Tham gia đảo chánh 1-11-1963.
  – Ngày 2-11 thăng Thiếu Tá tạm thời đặc cách tại mặt trận và giử chức vụ Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.
  1964: Tùy Viên Quân Lực tại Phi Luật Tân.
  1965: Thăng Thiếu Tá thực thụ.
  1966: Thăng Trung Tá nhiệm chức.
  1967: Phụ tá Đổng Lý Văn Phòng Bộ Quốc Phòng.
  1967-1968:
  – Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Sư Đoàn 18 BB
  1968-1969: Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh.
  1969-1970: Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 48, Sư Đoàn 18 Bộ Binh.
  1970-1972: Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Bình Long.
  1971: Thăng Đại Tá nhiệm chức.
  1972-1975: Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh
  1972:
  – Ngày 7-7 thăng Đại Tá thực thụ đặc cách tại mặt trận An Lộc cùng ân thưởng Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm nhành Dương Liễu và Huy Chương Đặc Biệt Bình Long Anh Dũng trong mùa hè đỏ lữa 1972.
  – Ngày 25-8 Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh thay thế Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp.
  – Ngày 1-11 Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức Đặc cách tại mặt trận.
  1975:
  – Ngày 25-3 di tản Sư Đoàn 2 ra đảo Lý Sơn và về Bình Tuy vào ngày 1-4-1975.
  – Ngày 13,14-4 Sư Đoàn 2 điều động ra chiến trường Phan Rang.
  – Ngày 16-4 Phan Rang thất thủ.
  – Ngày 29-4 di tản cùng Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.
  – Sau 30-4 định cư tại Houston, Texas và Orange County Hoa Kỳ.

  Huy Chương:
  – Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
  – Chương Mỹ Bội Tinh Đệ Nhất Hạng
  – Trên 60 huy chương Quân Sự và Dân Sự.
  – 2 Silver Star.
  – Legion of Merit (Danh Dự Bội Tinh)
  – 2 Bronze Star with V (Valor) device.
  – Lục Quân Vinh Công Bội Tinh với V (Valor).

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply