CoiVinhHang.Net
Trần Văn Rinh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trần Văn Rinh
 • TÊN THÁNH: Phero
 • NGÀY NĂM SINH: 10 tháng 8 năm 1918
 • NƠI SINH: Nam Định, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 4 tháng 2 năm 2018
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 100 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.
 • 1+

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  1+

  Leave a Reply

  Leave a Reply