CoiVinhHang.Net
Trần Viết Mẫn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trần Viết Mẫn
 • TÊN THÁNH: Bê-na-đô
 • NGÀY NĂM SINH: 31 tháng 12 năm 1935
 • NƠI SINH: Hà Nam Ninh
 • NGÀY MẤT: 24 tháng 01 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 81 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Calvary Catholic Cemetery
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply