CoiVinhHang.Net
Trang Liệt Tường

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trang Liệt Tường
 • NGÀY NĂM SINH: 9 tháng 9 năm 1926
 • NƠI SINH: Quảng Đông, Trung Quốc
 • NGÀY MẤT: 4 tháng 8 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 92 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply