CoiVinhHang.Net
Trương Ngô

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trương Ngô
 • TÊN THÁNH: Phaolô
 • NGÀY NĂM SINH: 11 tháng 8 năm 1922
 • NƠI SINH: Quảng Nam - Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 25 tháng 10 năm 2015
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 93 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply