CoiVinhHang.Net
Trương Thị Thanh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Trần Văn Tuyên
 • NHỦ DANH: Trương Thị Thanh
 • TÊN THÁNH: Anna
 • NGÀY NĂM SINH: năm 1929
 • NƠI SINH: Bình Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
 • NGÀY MẤT: 19 tháng 2 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 89 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply