CoiVinhHang.Net
Uông Đình Hiệp

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Uông Đình Hiệp
 • TÊN THÁNH: Phêrô
 • NGÀY NĂM SINH: 25 tháng 12 năm 1919
 • NƠI SINH: Hà Đông, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 8 tháng 8 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 96 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Oak Hill Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply