CoiVinhHang.Net
Viên Thị Lai

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: bà Đặng Ngọc Hoàng
 • NHỦ DANH: Viên Thị Lai
 • NGÀY NĂM SINH: năm 1941
 • NƠI SINH: Quảng Nam
 • NGÀY MẤT: 11 tháng 11 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 75 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Nghĩa trang Oak Hill
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 728-1584, (408) 646-2607
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply