CoiVinhHang.Net
Võ Thủy Hương

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Ngô Dzu
 • NHỦ DANH: Võ Thủy Hương
 • TÊN THÁNH: Anna
 • NGÀY NĂM SINH: 5 tháng 2 năm 1931
 • NƠI SINH: Huế, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 11 tháng 12 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 84 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: St. Mary's Catholic Cemetery
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply