CoiVinhHang.Net
Võ Xuân Chào

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Cụ Bà Võ Xuân Chào
 • NHỦ DANH: Hoàng Thị Tuyên
 • PHÁP DANH: Chúc Khánh
 • NGÀY NĂM SINH: 17 tháng 11 năm 1931
 • NƠI SINH: Quảng Bình
 • NGÀY MẤT: 23 tháng 2 năm 2007
 • HƯỞNG THỌ: 77 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Ingold Chapel - California
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply