CoiVinhHang.Net
Vũ Quốc Tuấn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Vũ Quốc Tuấn
 • PHÁP DANH: Quảng Hoàng
 • NGÀY NĂM SINH: 5 tháng 12 năm 1953
 • NƠI SINH: Sai Gon, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 29 tháng 5 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 64 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Spangler Mortuaries - 174 N. Sunnyvale Ave, Sunnyvale, CA 94086
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI: Chua Tu Lam (The Overseas Vietnamese United Buddhist Sangha) - 1280 Lundy Ave, San Jose, CA 95131
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply