CoiVinhHang.Net
Vương Văn Chiêu

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Vương Văn Chiêu
 • PHÁP DANH: Đức Quang Phước
 • NGÀY NĂM SINH: 3 tháng 5 năm 1935
 • NƠI SINH: Rạch Giá, Kiên Giang
 • NGÀY MẤT: 22 tháng 8 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 81 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Oak Hill Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply