LỆ PHÍ GIA NHẬP CÕI VĨNH HẰNG

CÕI VĨNH HẰNG được lập ra không nhằm mục đích kinh doanh, mà là để phục vụ cộng đồng người Việt khắp nơi trên hành tinh trong nghi lễ và tưởng niệm những người đã khuất.

CÕI VĨNH HẰNG phục vụ cộng đồng người Việt khắp nơi, từ Hoa Kỳ đến các quốc gia khác trên thế giới, kể cả những người Việt ở trong nước.

Lệ phí gia nhập CÕI VĨNH HẰNG mang tính chất tượng trưng. Xin liên lạc chúng tôi tại (408) 297-8271, hay email về info@coivinhhang.net để biết lệ phí nhẹ nhàng, nhưng quyền lợi thì tối đa.

Chúng tôi có nhiều dịch vụ tang lễ khác nhau để phục vụ cộng đồng người Việt. Xin vào trang DỊCH VỤ TANG LỄ của chúng tôi để tham khảo.

Ngoài ra, chúng tôi có những kinh sách, nhạc tang lễ để qúy vị tham khảo.

Các chủ nhân của các cơ quan truyền thông Việt ngữ trên thế giới có thể hợp tác với chúng tôi để phục vụ nhu cầu tưởng niệm, phân ưu, cáo phó cho khách hàng của quý báo.

Cám ơn qúy vị đến với CÕI VĨNH HẰNG.

Trân trọng cám ơn