Liên lạc

Cõi Vĩnh Hằng (coivinhhang.net) là Nghĩa Trang Việt hay Web Tưởng Niệm đầu tiên của người Việt khắp nơi trên thế giới. Dù người thân của qúy vị được chôn cất hay hỏa táng ở nơi nào trên hành tinh này, qúy vị đều có thể thành lập TRANG TƯỞNG NIỆM nơi này, để mọi người ở mọi nơi có thể:
– Thắp hương tưởng niệm
– Tặng hoa tưởng niệm
– Viết vài dòng lưu niệm
– Gửi đến những hình ảnh kỷ niệm
– Ghi lại đôi dòng tiểu sử, những thành tích
– Lưu giữ những Cáo Phó, Phân Ưu, Cảm Tạ,…
– Nghe kinh, nghe kệ liên tục,
– Lưu giữ những hình ảnh tang lễ
– Lưu giữ và chia xẻ những thước phim tang lễ,…
– Và nhiều điều đáng nhớ khác!
Muốn người thân của qúy vị được gia nhập CÕI VĨNH HẰNG, xin liên lạc:
– Điện thoại: (408) 297-8271
– Email: Nhatbaocalitoday@yahoo.com
– Gửi thư về: 1460 Tully Road #601, San Jose, CA 96122