Cáo phó Nguyễn Trọng Khiêm

0
182

Bấm vào đây để vào trang tưởng niệm anh Nguyễn Trọng Khiêm

Cao Pho Giuse Nguyen Trong Khiem