Cựu quân nhân tiểu khu Quảng Trị Bắc CA phân ưu cugnf GĐ Trần Thị Ký

0
66

Bấm vào đây để vào trang tưởng niệm Trần Thị Ký

phan uu ba Tran Thi Ky ( Tran Quy)-01