Hà Thúc Giác… phân ưu cùng GĐ Nguyễn Trọng Thiệu

0
73

Bấm vào đây để vào trang tưởng niệm Nguyễn Trọng Thiệu

Phan uu ong Nguyen Trong Thieu (Quynh Nguyen)