Nhóm bạn Quốc Học-Huế niên khoá 1986-1989 phân ưu cùng gia đình Công Tằng Tôn Nữ Yến

0
71

Bấm vào đây để vào trang tưởng niệm Công Tằng Tôn Nữ Yến

Phan uu ba Cong Tang Ton Nu Yen (chi Giang)-01