Nhóm những người cùng quê Gio Linh, Quảng Trị phân ưu cùng GĐ Paul Diệu Nguyễn

0
76