Thân hữu Bình Sơn… phân ưu cùng GĐ Trần Điềm

0
79

Bấm vào đây để vào trang tưởng niệm ông Trần Điềm 

Phan Uu ong Tran Diem (Mai Duc Phuong)