Vietnamese Legion – Hiệp định Paris 1973 phân ưu cùng gia đình Nguyễn Thị Hương

0
76

Bấm vào đây để vào trang tưởng niệm Nguyễn Thị Hương

phan-uu-ba-nguyen-thi-huong-bentax-paris