Các bạn cán sự điều dưỡng khóa 10 ( 1966-1969) phân ưu cùng GĐ Lâm Thị Hoàng Phượng

0
74

Bấm vào đây để vào trang tưởng niệm Lâm Thị Hoàng Phượng 

Phan uu ba Lam Thi Hoang Phuong ( Lan Anh)-01