Hoàng Phương… phân ưu cùng gia đình trung tướng Phan Trọng Chinh

0
159

Bấm vào đây để vào trang tưởng niệm ông Phan Trọng Chinh

Phan Uu Trung Tuong Phan Trong Chinh (co Phuong)